top of page
Utvikling av nettside for Kama Solutions

Prosjektbeskrivelse

Vi er stolte av å ha ledet design- og utviklingsprosessen for Kama Solutions' nye nettside. Dette omfattende prosjektet hadde som mål å ikke bare levere en teknisk robust plattform, men også å definere Kama Solutions' unike visuelle identitet gjennom opprettelsen av en helhetlig visuell profil.

Tilnærming

Fra den innledende konseptualiseringen til implementeringen arbeidet vi tett med Kama Solutions for å forstå deres verdier, mål og visjon. Samtidig ble den visuelle profilen utviklet for å gjenspeile selskapets innovative og profesjonelle karakter.

Virkemidler

  • Tilpasset Webutvikling

  • Visuell Profilering

  • Integrert UX/UI-design

Resultater

Nettsiden kombinerer elegant design med funksjonalitet, og gir besøkende en oversikt over Kama Solutions' tjenester, produkter og bransjeinnsikt. Den nye visuelle profilen er gjennomgående, og skaper en enhetlig opplevelse på tvers av plattformer. 

Link til nettside

Utvikling av nettside for Kama Solutions

Andre prosjekter

bottom of page