top of page
Redesign av persgaragelarvik.no
Ny nettside for Dyrebeskyttelsen Vestfold

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet involverte design og utvikling av en helt ny nettside for Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold. Den eksisterende nettsiden hadde begrensninger og fungerte ikke tilfredsstillende. Ved hjelp av Wix Studio designet jeg en moderne og funksjonell nettside som var skreddersydd for organisasjonens behov.  Gjennom bruk av engasjerende bilder, brukervennlig navigasjon og relevant innhold,  er nettsiden blitt et kraftig verktøy for å formidle Dyrebeskyttelsens oppdrag og oppmuntre til handling. Resultatet var en nettside som ikke bare representerte organisasjonen på en profesjonell måte, men som også bidrar til å øke antall katteadopsjoner og fremme dyrebeskyttelsesarbeidet i Vestfold-regionen.

Tilnærming

For å sikre en helhetlig forståelse av Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold og deres behov, tok jeg initiativ til et innledende møte med organisasjonens ledelse. Ved å forstå organisasjonens virkelighet og mål, kunne jeg skreddersy designet og funksjonaliteten på nettsiden for å best mulig støtte deres arbeid med å fremme katteadopsjoner og dyrebeskyttelse i Vestfold-regionen.

Virkemidler

  • Visuell profilering

  • Wix Studio

  • Tekstutvikling

Resultater

Antallet besøkende har økt betydelig. Den forbedrede brukeropplevelsen og tydelige oppfordringene til handling har gjort det enklere for besøkende å engasjere seg og støtte organisasjonens arbeid. Den positive responsen fra både besøkende og organisasjonen selv bekrefter den effektive implementeringen av den nye nettsiden og dens bidrag til å oppnå organisasjonens mål.

Andre prosjekter

bottom of page